Mot Byfjorden

Gjennom et samarbeid mellom Bergen Kystkultursenter, Stiftelsen Motivasjon & Mestring (M&M), andre frivillige lag og organisasjoner i senteret, og Museum Vest, avdeling Norges Fiskerimuseum, skal det drives aktivt fiske på ulike faste destinasjoner i Byfjorden, samt på en referanseplass i nærheten av Museum Vest sin avdeling Kystmuseet i Øygarden. Fangstene skal registreres og analyseres for miljøgifter flere ganger i året, og resultatene publiseres.

Prosjektet tilbys blant annet skoleelever. Det har vært gjennomført et prøveprosjekt i samarbeid med Rothaugen ungdomsskole. Prosjektet står for tiden på vent mens en prøver å skaffe midler til videre drift.

Prosjektbeskrivelsen kan du laste ned her (pdf)

Foreløpig undervisningsopplegg finner du her (pdf)

Elever fra Rothaugen skole i Bergen trekker garn som en del av prosjektet Mot Byfjorden.