Sandviken Veteranbåthavn er en havn for antikvariske båter. Et eget Fagutvalg har satt rammene for hvilke båter som ideelt sett bør ligge i havnen. Disse kan du lese her:

Fagutvalgets ramme for fartøy i Sandviken Veteranbåthavn

Reglene som gjelder for alle med båt i havnen, kan du laste ned her: 

Regler for Sandviken Veteranbåthavn

Med tanke på den sentrale plasseringen i Bergen, er det rimelig å ha båt i Sandviken Veteranbåthavn. Grunnen er at vi mener at eiere av antikvariske båter skal bruke pengene sine på vedlikehold og drift av båtene, heller enn på båtplass.

Havnegebyrene er som følgende:

  • Små båter, under 18 fot: kr. 1500,-
  • Mellomstore båter, 18-30 fot: kr. 2500,-
  • Store båter, over 30 fot: kr. 4000,-

Satsene gjelder enten båtene ligger i havnen, står på land, eller oppbevares inne på fellesarealer. Inntektene fra gebyrene skal i sin helhet brukes til å utbedre havnen, slik at den blir tryggere, og gir bedre forhold for mennesker og båter.