Det er 25 vernede fartøy i Hordaland. Listen finner du her

 

Sandviken Veteranbåthavn har en stor samling vernede og verneverdige båter. Du finner mer om dette på siden "Havnen"

Det er Riksantikvaren som bestemmer hvilke båter som skal vernes eller fredes. Mer om dette finner du på Riksantikvarens hjemmeside , der du også finner den komplette listen over vernede fartøy i landet, betingelser for vern, og søknadsskjema for å få vernet en båt.

 

Riksantikvarens nasjonale verneplan for fartøy finner du her: 

Nasjonal verneplan for fartøy 2010-2017 kan du laste ned her (pdf)