Styrets protokoller

Styreprotokollene til kystkultursenteret fra og med 2013 ligger her tilgjengelige for nedlasting. Ønsker du tilgang til ulike vedlegg det måtte være referert til, eller eldre protokoller, ta kontakt. Protokoller og vedlegg kan inneholde opplysninger som av ulike grunner ikke er offentlige. Disse vil da være sladdet eller unntatt offentligheten i sin helhet. 

Styreprotokollene er tilgjengelige når etterfølgende styre har godkjent dem. 

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.