Styrets protokoller

Styreprotokollene til kystkultursenteret fra og med 2013 ligger her tilgjengelige for nedlasting. Protokoller kan inneholde opplysninger som av ulike grunner ikke er offentlige. Disse vil da være sladdet eller unntatt offentligheten i sin helhet. 

Styreprotokollene er tilgjengelige når etterfølgende styre har godkjent dem. 

Adobe Acrobat PDF 130220 Protokoll Styremøte Fellesenheten.pdf 196 KB
Adobe Acrobat PDF 130502 Protokoll Styremøte Fellesenheten.pdf 192 KB
Adobe Acrobat PDF 130828 Protokoll Styremøte Fellesenheten.pdf 195 KB
Adobe Acrobat PDF 131127 Protokoll styremøte Fellesenheten.pdf 43 KB
Adobe Acrobat PDF 140306 Protokoll Styremøte Fellesenheten.pdf 43 KB
Adobe Acrobat PDF 140508 Protokoll styremøte Fellesenheten.pdf 40 KB
Adobe Acrobat PDF 140909 Protokoll styremøte Fellesenheten.pdf 40 KB
Adobe Acrobat PDF 141126 Protokoll styremøte Fellesenheten.pdf 40 KB
Adobe Acrobat PDF 150303 Protokoll styremøte Fellesenheten sladdet.pdf 88 KB
Adobe Acrobat PDF 150429 Protokoll styremøte Fellesenheten.pdf 40 KB
Adobe Acrobat PDF 150618 Protokoll styremøte Fellesenheten sladdet.pdf 45 KB
Adobe Acrobat PDF 151014 Protokoll Styremøte Fellesenheten.pdf 43 KB
Adobe Acrobat PDF 160222 Protokoll Styremøte Fellesenheten.pdf 195 KB
Adobe Acrobat PDF 160613 Protokoll styremøte Fellesenheten.pdf 38 KB
Adobe Acrobat PDF 161021 Protokoll styremøte kystkultursenteret sladdet.pdf 45 KB
Adobe Acrobat PDF 170112 Protokoll styremøte kystkultursenteret.pdf 195 KB
Adobe Acrobat PDF 170524 Protokoll Styremøte kystkultursenteret.pdf 44 KB
Adobe Acrobat PDF 171004 Protokoll styremøte kystkultursenteret.pdf 44 KB
Adobe Acrobat PDF 171206 Protokoll styremøte kystkultursenteret.pdf 42 KB
Adobe Acrobat PDF 180208 Protokoll styremøte kystkultursenteret.pdf 42 KB
Adobe Acrobat PDF 180613 Protokoll styremøte kystkultursenteret.pdf 47 KB
Adobe Acrobat PDF 181002 Sign protokoll styremøte kystkultursenteret.pdf 96 KB
Adobe Acrobat PDF 181212 Sign protokoll styremøte kystksenteret.pdf 113 KB
Adobe Acrobat PDF 190401 Sign protokoll styremøte kystkultursenteret.pdf 152 KB
Adobe Acrobat PDF 190611 Sign protokoll styremøte kystkultursenteret.pdf 113 KB
Adobe Acrobat PDF 190925 Sign protokoll styremøte kystksenter.pdf 135 KB
Adobe Acrobat PDF 191216 Sign protokoll styremøte kystultursenteret.pdf 150 KB
Adobe Acrobat PDF 200309 Sign protokoll styremøte kystkultursenteret.pdf 164 KB
Adobe Acrobat PDF 200611 Sign protokoll styremøte kystkultsenteret.pdf 135 KB
Adobe Acrobat PDF 201012 Sign protokoll styremøte BKKS.pdf 168 KB
Adobe Acrobat PDF 210422 Protokoll Styremøte kystksent sign.pdf 125 KB
Adobe Acrobat PDF 210617 Protokoll styremøte kystkultursenteret.pdf 55 KB
Adobe Acrobat PDF 210929 Protokoll styremøte BKKS sign.pdf 94 KB
Adobe Acrobat PDF 211202 Protokoll styremøte kystkultursent sign.pdf 907 KB
Adobe Acrobat PDF 220307 Sign protokoll styremøte kystkultursenteret.pdf 121 KB
Adobe Acrobat PDF 220510 Protokoll styremøte kystkultsenteret sign.pdf 948 KB
Adobe Acrobat PDF 220929 Protokoll styremøte kystkultsenteret sign.pdf 164 KB
Adobe Acrobat PDF 221206 Protokoll styremøte kystksenter sign.pdf 654 KB