Bergen kommunale Kystkultursenter har et mangfoldig innhold. Ved å trykke på lenkene under, finner du mer opplysninger om dem. Ikke alle har egne nettsider. Kontaktperson er da oppgitt:

Kystkultursenteret samarbeider med Redningsselskapet, Norsk Maritim Kveldsskole, Hardanger Fartøyvernsenter, og flere andre for å skape et faglig godt faglig innhold i senteret. Utviklingen av senteret skjer også i tett samarbeid med Bergen kommune.