Det foregår et mangfold av utadrettede aktiviteter i Bergen Kystkultursenter. Her er ulike kurs, konferanser og tilbud til skoleelever gjennom Motivasjon & Mestring og prosjektet Mot Byfjorden. Vi tilbyr også tidligere rusmisbrukere en ny hverdag via Trappen Motiveringssenter sin avdleing Trappen Maritime.