Protokoller fra Havneutvalget

Protokollene fra Havneutvalget viser hvilke vedtak utvalget har gjort i forhold til driften av havnen. Havnen inkluderer også opplagsplasser på land og inne i bodene. Protokollene kan lastes ned som pdf-dokument, og ligger sortert etter årstall ved å trykke på "Havnen", deretter "Havneutvalgets protokoller", og deretter valgt årstall.