Havnen i Bergen Kystkultursenter styres av Havneutvalget. Dette ledes av daglig leder for senteret. I tillegg er det sammensatt av personer fra brukerne av senteret.

For spørsmål rundt havnen, kontakt daglig leder Egil Sunde, tilf. 97169903.

 

Havneutvalget består av:

Egil Sunde (leder)

Roar Mørkeset (Museum Vest, Norges Fiskerimuseum)

Alfred Johan Olsen (Langskipslaget Haakon Haakonsson)

Arild Berge (Stiftelsen Motivasjon og Mestring)

Erik Sunde Apeltun (Sandviken Kystlag)

John Audun Hauge (privat grunneier)

Lukas Bolz (Sandviken Veteranmotorbåt klubb)