Det er mange som driver med mye i kystkultursenteret. Her får du et lite inntrykk av hva som foregår her.

Så enkelt kan en båt slippsettes. Den kjøres inn på flo, repareres og etterses når sjøen fjærer, og sjøsettes på neste flo.

Arild Berge skifter deler av stevnen på sjarken "Real". Enkel slippsetting, og noen timer senere er båten klar for sjøsetting på neste flo.

Svalen, eid av Peder Stumberg, er en tidligere "reisende-båt", og ligger i senteret for restaurering. Styrehuset er tatt av og reparert i senterets treverksted, og totaloverhalt motor satt inn, identiske med den originale. Den gamle måtte dumpes etter et lengre opphold under vann. Til høsten skal båten delta i en større utstilling i senteret om de resiende.

Sturehuset på Svalen er tatt av, og motoren på vei ut.

Marna M2 før restaurering. Den har vært under vann en stund, og er i sørgelig forfatning.

Styrehuset før restaurering trilles inn på treverkstedet.

Her er styrehuset til Svalen inne i treverkstedet for grundig renovasjon og restaurering..

Så enkelt kan slippsetting gjøres. Her skiftes deler av stevnen på Svanen mens sjøen fjærer.

Stevnen på Svalen ferdig reparert.

Stevnen høvles i rett fasong.

Marna M2 diesel under restaurering, før innsetting i Svalen.

Nyrestaurert motor på vei inn i Svalen.

Motoren på plass i Svalen

Og her settes styrehuset på plass.

Jan Olsen i Sandviken Motorklubb demonstrerer motorer

John Audun Hauge og skøyten Selma er fast inventar i havnen

Vikingene i Langskipslaget Haakon Haakonsson tar besøkende på tur på byfjorden

Peder og Asbjørn er fast inventar i Sandviken Motorklubb

SOV 4H har kafe under Sandviksdagene 2011

Bodvandring med omvisning i og rundt bodene er et tilbud via Norges Fiskerimuseum.

Et utvalg av småbåtene i havnen

Tore Solberg i Motivasjon & Mestring viser matauk fra Byfjorden

Solid fangst for Tore Solberg i Motivasjon & Mestring.

Sandviken Motorklubb demonstrerer gamle motorer under Sandviksdagen i 2008

Bergen kystlags gavlabåt "Johannes"

Stor aktivitet under Sandviksdagene 2008. Her ser vi blant annet Bergen Kystlags to båter "Den gode Hensikt" og "Enigheten"

"Den gode Hensikt" under Sandviksdagene 2008.