Styret i Bergen kommunale Kystkultursenter AS består av fem personer. Leder og nestleder er oppnevnt politisk av Bergen kommune. De øvrige er representanter fra Norges Fiskerimuseum, samt to som er valgt til å representere øvrige brukere av senteret.

Følgende sitter i styret:

Leder: Anders Haaland (kommunal representant)

Nestleder: Ingebjørg Engel Astrup (kommunal representant)

Medlem: Gunnar Ellingsen (Museum Vest, Norges Fiskerimuseum)

Medlem: Maren Sofie Strømme (brukerrepresentant)

Medlem: Ove Vermedal (brukerrepresentant)