Kystkultursenteret jobber kontinuerlig for å utvikle senteret og området rundt.

Vi tok initiativ til, og ledet en arbeidsgruppe som vil utvikle Kristiansholm for allmenheten og kystkulturen i forbindelse med Bergen kommunes høringsrunde rundt kommunedelplanen for indre havn i 2009. Resultatet kan du lese ved å klikke her.

Vi har også laget en skisse som viser hvordan vi ser for oss senteret noen år frem i tiden. (Illustrasjon: Arkitekt Vidar Rune Synnevåg)

Illustrasjon kystkultursenteret