Havneutvalgets protokoller 2009

Havneutvalget til Sandviksboder Kystkultursenter startet sitt arbeid våren 2009. Den første protokollen er derfor fra møtet 16. juni 2009.

Protokollnr leses slik: Årstall-måned-dato.