Nyhetsbrev fra kystkultursenteret

Sandviksboder Kystkultursenter sender ut jevnlige nyhetsbrev til brukerne av senteret. Nyhetsbrevene inneholder ulik informasjon om ting som skjer og praktiske opplysninger. Nyhetsbrevene er sortert etter årstall og lastes ned som pdf-dokument. Gå inn på de ulike årstallene i menyen for å finne brevene.