Bergen kommunale Kystkultursenter holder til i gamle vernede sjøboder i Sandviken i Bergen. Det er enkelt å finne veien.

Bodene eies av Bergen kommune, og drives av Bergen kommunale Kystkultursenter AS. Dette er et heleid kommunalt aksjeselskap, med byrådet for kultur som generalforsamling. Daglig leder er Egil Sunde, tlf. 97169903.

Kystkultursenteret er også ansvarlig for driften av uteområdet og havnen. Den daglige driften av havnen står et eget Havneutvalg for, ledet av daglig leder.

Bergen kommunale Kystkultursenter er et kulturhus med et mangfold av kystkulturelle aktiviteter. En oversikt over disse finner du under lenken "leietakere".

Det er leietakerne, eller brukerne, som fyller bodene med innhold. Bergen kommune og Kystkultursdenterets ledelse har ansvaret for å legge til rette for mangfoldet av aktiviteter.

Uteområdet er åpent for allmenheten. På land og i havnen kan besøkende beskue et mangfold av antikvariske båter. De fleste er gamle, men noen er også nyere kopier.