Kurs i fritidsfiske på sjøen

NB! Pga. sykdom, er nye kurs utsatt inntil videre.

Første runde med kurs i fritidsfiske med stående redskap som garn, line, snik og teiner ble gjennomført høsten 2012. Dette var en ubetinget suksess. Kursene holdes fortløpende, og annonseres i pressen, samt på nettet, og er en del av den generelle kursvirksomheten i senteret. For fiskekursene kan du ta direkte kontakt med Tore Solberg, tlf. 901 59 808, for opplysninger og plass. Kursene går over tre dager: Første dag er det innføring i lover og regler for fritidsfiskeren, og gjennomgang av de ulike redskapstypene. De to andre dagene er deltakerne på sjøen og lærer å bruke redskapene, og ta vare på fangsten. Kurset foregår med utgangspunkt i kystkultursenteret, og båtene her.

Fisketur med "Real"

Det er nå pause i fisketurene med "Real". Båten skal pusses og flikkes og overhales.

Stiftelsen "Aktivt sjøliv for alle" er en av leietakerne i kystkultursenteret. Turene arrangeres i samabeid med Sandviksboder Kystkultursenter og Museum Vest, avdeling Norges Fiskerimuseum. Turene skjer med økonomisk støtte fra Sandviksboder Kystkultursenter AS, og Norges Fiskerimuseum.