Sandviken Veteranbåthavn er en del av Bergen Kystkultursenter. Et eget Havneutvalg står for den daglige driften av havnen, og tildeler plasser.

Havnen gir først og fremst plass til båter av høy antikvarisk standard og verneverdi, eller kopier av slike. Det er stor pågang etter plasser, og selv om en båt tilfredstiller de antikvariske kravene, er dette ingen garanti for at vi har ledig plass til båten.

Hvis du har en båt som du mener fortjener plass i havnen, fyller du ut et eget søknadsskjema om dette, og sender det til oss.

Søknadsskjemaet laster du ned her(pdf), eller her(word)

 

Send skjemaet enten på epost til egil@kystkulturbergen.no, eller i posten til:

Bergen Kystkultursenter

Sandviksboder 15-17

5035 Bergen

 

For spørsmål, ta kontakt med daglig leder for senteret og leder for Havneutvalget, Egil Sunde på tlf. 97169903.